Het privacybeleid van Voetbalvereniging Bergambacht, gevestigd te Bergambacht, Sportlaantje 1, (KvK .40.464.296), hierna te noemen: `de Vereniging` is gebaseerd op de De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaande per 25 mei 2018 en de richtlijnen voor het privacybeleid van voetbalverenigingen aangesloten bij de KNVB.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor alle soorten verenigingen, groot en klein. Van brancheorganisaties en beroepsverenigingen tot lokale (sport)verenigingen. Alle verenigingen hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden. Vanaf 25 mei 2018 gaat de AVG in en handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet.

Natuurlijk gingen en gaan wij als sportvereniging al heel nauwkeurig en bewust om met alle persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Vanaf 25 mei 2018 is de manier hoe wij om moeten gaan met deze persoonsgegevens wettelijk vastgelegd in de AVG. In dit beleidsdocument geeft de vereniging aan welke gegevens we in het bezit hebben, waarvoor deze gegevens dienen en hoe we de privacy van deze gegevens beheren en controleren.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit document, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Alle personen die deel uitmaken van een commissie van De Vereniging met toegang tot persoonsgegevens van de leden van de vereniging, zie onderstaand schema, hebben verplicht een geheimhoudingsverklaring ondertekend conform de AVG privacy wetgeving.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Minderjarigen
Indien een minderjarige lid wordt van de Vereniging dient hiertoe expliciete toestemming te worden gegeven door een ouder of voogd. (lidmaatschapsovereenkomst)

Akkoord Privicay beleid
Vanaf 25 mei 2018 is een akkoord met het privacybeleid opgenomen in het inschrijfformulier van De Vereniging. Na ondertekening van beide partijen is dit de lidmaatschapsovereenkomst. Alle bestaande leden zullen een apart privacy addendum ontvangen, per email, waarin elk lid, afzonderlijk, hun akkoord dient te geven met het verenigings Privacy beleid zoals omschreven in dit document.  Voor minderjarige leden dient de ouder of voogd akkoord te geven.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Lidmaatschaps-overeenkomst.

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Uitvoering / onderdeel van de lidmaatschaps- overeenkomst, lid inschrijven in de vereniging en bij de KNVB.

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Secretariaat   Ledenadministratie

Jeugd commissie

Technische commissie

Bestuur

 

Financiële Administratie

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering / onderdeel van de lidmaatschaps-overeenkomst,

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Financiële commissie

Bestuur

Team leiders, trainers en team begeleiders, wedstrijden en teams en jeugd coordinators,

 

 

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Uitvoering / onderdeel van de lidmaatschaps-overeenkomst,

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Leiders

Trainers

Jeugd commissie

Technische commissie

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering / onderdeel van de lidmaatschaps overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

Activiteitencommissie Bestuur

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Toestemming tijdens bezoek van de website

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

PR commissie

 

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Uitvoering / onderdeel van de lidmaatschaps overeenkomst

 

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Publiceren anonieme foto’s / video’s van wedstrijden, trainingen en andere aan de vereniging gerelateerde activiteiten op de verenigings website / verenigings Facebook

 

 • Anoniem

Uitvoering / onderdeel van de lidmaatschaps overeenkomst. Voor niet anonieme foto’s / video’s persoonlijke Toestemming per publicatie.

 

   PR commissie

   Bestuur


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

WhatsApp / Facebook
Whatsapp en / of andere digitale online communicatie tools worden veel gebruikt door leden en/of team begeleiders. Deelname aan zo’n digitale groep valt niet onder het verenigings privacy beleid, door middel van het accepteren van deelname in een tool of app geeft u persoonlijk toestemming aan de beheerder van deze groep en bent u als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het beheren van de privacy. De Vereniging heeft 1 officiële facebookpagina, deze facebook pagina valt onder het vereniging Privacy beleid m.b.t. publicaties vanuit de vereniging. Elke andere vorm van publicaties en of deelname aan, kunt u persoonlijk beheren binnen uw facebook account privacy settings.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacybeleid worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaand mail adres: sDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.