Geachte leden, ouders en verzorgers,

Zoals u overal op ons sportcomplex kunt zien timmert de VV Bergambacht letterlijk en figuurlijk flink aan de weg. Nieuwe kleedkamers, nieuwe bestrating, een nieuw hekwerk en volgend jaar een opknap beurt voor ons clubhuis. Nieuwe trainingspakken voor de hele jeugd en een nieuw ontworpen club tenue dat gefaseerd zal worden uitgereikt. Daarnaast zijn we constant bezig met het verbeteren van de organisatie, gebaseerd op een duidelijke visie en heldere en haalbare doelstellingen voor de komende jaren.

Een belangrijk onderdeel van onze visie is dat we de voetbalsport laagdrempelig willen blijven aanbieden aan de bewoners van Bergambacht en dus geen contributie verhoging willen doorvoeren om al die belangrijke plannen uit te voeren. We bekostigen al deze plannen door middel van kantine opbrengsten, sponsoren en acties. Deze acties, zoals de verkoop van boterletters, de Grote Club Actie, het voet golf, de lege flessen actie en de verkoop van obligaties zijn een zeer belangrijk en cruciaal onderdeel van onze inkomsten die ervoor zorgen dat we onze doelen kunnen blijven realiseren zonder dat we de contributies hoeven te verhogen.

 

Grote Club Actie

In september start de Grote Club Actie, deze is actie is zeer lucratief voor onze vereniging aangezien 80% van de opbrengst in onze clubkas beland. Hierbij dan ook mijn verzoek aan alle leden om deze actie zo goed als mogelijk te ondersteunen. Het is niet alleen in het belang van de vereniging maar ook in uw eigen belang dat we van deze actie een succes maken, elk dubbeltje telt!

 

Boterletter Actie

In november komt ook de Boterletter actie er weer aan en hiervoor geldt hetzelfde verhaal, de opbrengst is erg belangrijk voor de vereniging zodat u of uw kinderen hun hobby op een mooi sportcomplex kunnen uitoefenen in een mooi tenue en toch tegen een zeer betaalbare contributie. Ik hoop ook voor deze actie dat ik op uw volledige steun en inzet kan rekenen zodat we het ook dit jaar weer tot een succes gaan maken.

 

Alvast bedankt voor uw hulp,

 

Rene ter Braak

Voorzitter