Woensdagavond 14 november stond VV Bergambacht in het teken van ondernemend Bergambacht. Het bestuur had een uitnodiging ontvangen om als gastheer op te treden voor een vergadering van 'Ondernemerskring Bergambacht'. Naast een 75-tal aanwezige leden van deze club mochten we ook B&W van Bergambacht en het bestuur van de Winkelhof welkom heten. Het was de eerste keer dat een Bergambachtse sportvereniging dit voor hen mocht organiseren.

Visie en doelstellingen
Wij, als grootste vereniging van Bergambacht, waren dan ook trots om de vele ondernemers uit ons dorp op ons sportcomplex te ontmoeten. Tijdens deze vergadering kregen we ook de gelegenheid om onze vereniging aan de leden van de Ondernemerskring en de Winkelhof te mogen presenteren. Onder het motto 'Het sportieve hart van Bergambacht' bracht ons bestuur zijn visie en doelstellingen voor de komende drie jaar naar buiten. Zo kwamen onder andere het 80-jarig bestaan (15 april 2013), de sterk groeiende jeugdafdeling, het vrijwilligersbeleid, de verbouwing van de accomodatie, de sportiviteit, de normen en waarden en de sponsorvormen van onze vereniging aan bod.

Nadat we een nieuw kledingcontract met Hummel en Sporthuis Oskam hebben afgesloten, konden we het nieuwe VV Bergambacht (jubileum)shirt en de nieuwe trainingspakken aan de ondernemers presenteren. Tevens hebben we een flyer uitgereikt van de binnenkort op te richten businessclub en is nogmaals de boterletter- en kerstkransenactie onder de aandacht gebracht.

Nadat ons bestuur de presentatie had afgerond, boden wij als verrassing een reclamebord aan, die langs het hoofdveld komt te staan. Met dit gebaar naar de ondernemers en de gemeente bedankten wij hen voor alle investeringen in onze club, in het verleden, heden en de toekomst.

Complimenten
Burgemeester Arie van Erk, zelf oud-voetballer, penningmeester en lid van verdienste van onze vereniging, bedankte ons voor deze waardering langs het veld. Hij complimenteerde het kader van de vereniging met de organisatie van al haar (bijna) 650 leden en donateurs, 150 actieve vrijwilligers en ruim 100 plaatselijke en regionale sponsors. De club is financieel gezond en heeft veel talentvolle jeugd in diverse leeftijdsgroepen, met een gediplomeerde trainer en deskundige begeleiding met een duidelijke visie in het opleidingsplan. De reorganisatie binnen de senioren, en het daarbij behorende beleidsplan begint steeds meer zijn vruchten af te werpen binnen de club.

De Burgemeester bood vervolgens een vlag aan namens B&W en de ondernemersverenigingen en benadrukte nogmaals de nauwe samenwerking. Werken, wonen, winkelen en sporten in Bergambacht! 'Allemaal staan we voor kwaliteit, visie en ambitie. Maar we willen ook met gezelligheid en het familiegevoel tot bijzondere prestaties komen', aldus de Burgemeester. Na een informeel hapje en drankje sloten we de avond af.

Dieks Potuyt

De presentatie die we hebben gegeven aan de Ondernemerskring laten we ook zien tijdens de Algemene Ledenvergadering, die op maandag 17 december plaatsvindt in de kantine. De uitnodiging en de agendapunten worden eind november/begin december aan u aangereikt.

 

V.l.n.r. Ton den Ouden (penningmeester), Rene ter Braak (voorzitter), Peter Anker (voorzitter Ondernemerskring Bergambacht), Arie van Erk (Burgemeester gemeente Bergambacht), Marcel Oskam (voorzitter Winkelhof Bergambacht) en Dieks Potuyt (sponsoring).