Nu het seizoen alweer enige maanden onderweg is, vind ik het een goed idee om de leden te informeren over de gang van zaken met betrekking tot de seniorenselectie, meer specifiek de zaterdagselectie.

Nadat de leden in een speciale ledenvergadering in het voorjaar van 2012 de wens hebben uitgesproken prestatievoetbal te willen gaan spelen op zaterdag, is er inmiddels het nodige water door de Lek gestroomd en zijn de nodige stappen voorwaarts gezet. Ik kan u verzekeren dat het niet eenvoudig is en niet eenvoudig is geweest om dit proces gestalte te geven.

Zo moest er een selectie worden samengesteld van om en nabij 30 personen en er moest voldoende kader worden gevonden om één en ander te begeleiden. Probleem hierbij was echter het feit dat een groot gedeelte van de nieuw te vormen selectie nooit eerder prestatief voetbal had gespeeld of al enige jaren niet meer op prestatief niveau had geacteerd. Er moest dus redelijk abstract antwoord worden gegeven op de vragen: welke criteria leggen we aan voor de selectie,  welke personen voldoen aan deze criteria, etcetara. Achteraf bezien gemakkelijk, maar op dat moment zeker niet.

Met de hulp van Cees van Rees, Chris Wouda en Aart Zanen is het gelukt een leuke en enthousiaste selectie samen te stellen. Natuurlijk zijn er ook mensen afgevallen die graag tot de selectie hadden willen behoren. Dit was voor de betrokken personen natuurlijk teleurstellend en jammer, maar helaas onvermijdelijk. Een grotere selectie was niet te behappen.

Vervolgens is het begeleidingsteam, bestaande uit Cees Anker, Cees van Rees, Cees Zeltenrijch, Dirk den Besten en ondergetekende hard aan het werk gegaan om alle zaken rond de selectie te optimaliseren. Een proces wat overigens nog voortdurend in beweging is. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat we begin augustus 2012 met een frisse, gretige en enthousiaste selectie de voorbereiding op het seizoen 2012-2013 zijn gestart. Een selectie die vanaf het begin duidelijk heeft meegekregen waar de vereniging naar toe wil, namelijk ‘op een goede en prettige manier prestatief selectievoetbal bedrijven met aandacht voor normen en waarden’. Met andere woorden, VV Bergambacht wil met een gezonde dosis ambitie in de toekomst op een goed niveau prestatiegericht voetballen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat (goede) voetballers die in de gemeente Bergambacht wonen bij de VV Bergambacht blijven voetballen of weer bij VV Bergambacht komen voetballen.

Een selectie die verder vanaf het begin vanuit het begeleidingsteam ook duidelijk heeft meegekregen welke rechten en plichten er zijn verbonden aan het bedrijven van selectievoetbal en daar waar nodig mee/op worden geconfronteerd/geattendeerd. Het handhaven van deze rechten en plichten is in de ogen van het begeleidingsteam van de selectie en de Technische Commissie dan ook een absolute prioriteit. Duidelijkheid en eerlijkheid. Dit is namelijk een absolute voorwaarde om een goed klimaat te creëeren voor het spelen van prestatievoetbal. Het moge duidelijk zijn dat een leuke, gretige en enthousiaste selectie niet altijd een garantie is voor (direct) sportief succes. Ook dit is voor alle personen die bij en rond de selectie betrokken zijn duidelijk. Ondanks het feit dat we graag snel sportief succes willen halen, realiseren wij van het begeleidingsteam ons terdege dat dit niet realistisch is. We hebben simpelweg meer tijd nodig.

In een volgende nieuwsbrief ga ik graag verder in op de sportieve prestaties van de selectie.

Gert Alblas