De financiële commissie heeft inmiddels een kleine wijziging ondergaan, Cornel Zeltenrijch zal het penningmeesterschap bij onze verenging neerleggen en daarmee ook de financiële commissie verlaten. Gelukkig kunnen we nog wel een beroep doen op de hulp en kennis van Cornel voor specifieke zaken op projectbasis. Wij danken Cornel dan ook hartelijk voor de vele jaren steun aan onze club en zien hem wellicht nog eens terug in een officiële functie als één van zijn kinderen ook de voetbalschoenen aan gaat trekken. De taken van Cornel worden overgenomen door Ton den Ouden, die al deel uitmaakte van deze commissie en we zijn daarmee in vertrouwde en deskundige handen.

Hierdoor is er binnen onze commissie een vacature ontstaan, wij nodigen een ieder met een financiële achtergrond en interesse voor een commissiefunctie binnen onze vereniging dan ook van harte uit zitting te nemen in deze commissie. Spreek rustig één van de commissieleden hierop aan als je vragen hebt over het reilen en zeilen van deze actieve commissie.

Dit jaargetijde is een drukke periode voor de financiële commissie. Op dit moment is Feike Kleijnendorst druk bezig met de afronding van het financiële jaarverslag van onze vereniging die op 17 december a.s. tijdens onze algemene ledenvergadering gepresenteerd, toegelicht en na goedkeuring van de leden officieel vastgesteld zal worden. De afgelopen weken heeft zij, met ondersteuning van Ton den Ouden, het financiële jaarverslag opgesteld en is deze afgelopen week binnen onze commissie besproken en toegelicht aan onze voorzitter van de VV Bergambacht.

Een andere taak binnen onze commissie die in dit jaargetijde vervuld wordt, is de inning van de contributie bij onze leden en donateurs. Ook dit is een behoorlijke klus, de ledenadministratie dient gecontroleerd te worden in vergelijking met vorig seizoen. Zo zijn er nieuwe leden, lidmaatschappen opgezegd, zijn leden spelend of niet-spelend lid geworden of 7 tegen 7 gaan spelen, gaan gezinnen over tot gezinscontributie, voeren leden wijzigen door in de wijze van betaling (acceptgiro of automatische incasso). Allemaal zaken die doorgevoerd dienen te worden voordat de inning van de contributies plaats kan vinden. Mensen die betalen via acceptgiro krijgen deze netje in hun brievenbus, bezorgd door good-old Herman Folkerts.

Met de automatische incasso zijn we er nog niet, altijd zijn er enkele incasso’s die niet plaats kunnen vinden, omdat rekeningnummers gewijzigd zijn, maar niet doorgegeven aan het secretariaat (geef deze dus door alstublieft) of door administratieve redenen. Dit dient allemaal gecontroleerd te worden en deze leden krijgen dan alsnog een acceptgiro ten behoeve van betaling van zijn\haar lidmaatschap.

Alle bovengenoemde zaken vinden inmiddels plaats via Sportlink, een softwareoplossing van de KNVB voor o.a. de leden- en financiële administraties van sportverenigingen. Daarnaast biedt dit softwarepakket ook mogelijkheden tot het doorgeven van uitslagen, nieuwsbrieven, wedstrijdinformatie, vrijwilligersadministratie etc. Voor meer informatie over Sportlink, kijk eens op http://www.sportlink-club.nl/index.php/producten

Andere zaken waar de financiële commissie zich onder andere mee bezighoudt zijn:
· Financiële administratie van onze vereniging;
· Ondersteuning van bestuur bij financieringsmogelijkheden verbouwing cq. nieuwe kantine;
· Ondersteuning bij het transparant maken van de kosten\baten kantine-omzet in samenwerking met de kantinecommissie;
· Onderzoek en inzichtelijk maken energieverbruik en -kosten naar aanleiding van financieel jaarverslag 2010-2011;
· Beperking risico’s in kader van Wet Keten Aansprakelijkheid bij uitbesteding werkzaamheden aan derden\aannemers;
· Opzet naar en ondersteuning van het opstellen van begrotingen door de afzonderlijke commissies;
· Onderzoek naar obligatie-uitgifte voor financiële mogelijkheid verbouwing cq. nieuwe kantine.

Richard Hogendoorn