Sta de ‘Locals’ deze Coronatijd bij in de winkels of koop anders jouw producten op internet via deze link en steun daarmee VV Bergambacht!

Verenigingen met een goedgekeurd kunstgrasveld zijn vanaf 1 februari 2013 verplicht om bij een incidentele afgelasting van het hoofdveld (van natuurgras) met het eerste elftal mannen uit te wijken naar kunstgras. Dit besluit is genomen door alle districten. Het besluit is dan ook van toepassing op alle standaard competities mannen, van de landelijke Topklasse tot en met de laagste klassen van het district.
In het Bewaarnummer is onder punt 1.4.6. de regeling 'uitwijken naar kunstgras door eerste elftallen mannen veldvoetbal bij gedeeltelijke afgelasting' opgenomen. Hierin staat ook aangegeven dat de KNVB kan afwijken van deze regeling om een goed en sportief verloop van de competitie te waarborgen.

Omdat de weersomstandigheden op dit moment verre van ideaal zijn, met als gevolg diverse aanpassingen in de speeldagenkalenders, hebben alle districten besloten om het uitwijken naar kunstgras bij incidentele afgelastingen verplicht te stellen.

Op deze manier probeert de KNVB zowel midweekse wedstrijden te voorkomen, de laatste twee competitieronden gelijktijdig te laten spelen als ook het verschil in aantal gespeelde wedstrijden binnen de poules zo klein mogelijk te houden.

Verenigingen die de veiligheid van spelers en publiek niet kunnen garanderen op het kunstgrasveld zijn verplicht om dit, met opgave van redenen, te melden bij de afdeling wedstrijdzaken van het organiserende district.