Beste ouders en spelers van de E- en F-pupillen,

Op vrijdag 23 mei vanaf 17.00 uur t/m zaterdag 24 mei 17.00 uur organiseren wij weer een tentenkamp voor alle E en F pupillen voetballend bij de voetbalvereniging Bergambacht.

Voor de nieuwe leden: tentenkamp is een fantastische happening die uw kind in zijn/haar voetbalcarière beslist niet mag missen. Alle E-tjes en F-jes worden in gelijkswaardige teams verdeeld en komen onder leiding van 2 leiders. Zij worden vermaakt met veel voetbal, spelletjes en gezellige maaltijden. 's Nachts wordt er geslapen in tenten. Sportiviteit en veel plezier staan voorop! Mocht uw kind het niet aanduren om te blijven slapen, dan is dit geen probleem, maar het is wel de bedoeling dat hij of zij pas mee naar huis gaat, nadat vrijdagavond de laatste wedstrijd van het team is gespeeld en dat hij of zij 's ochtends om 7.00 uur weer aanwezig is, omdat anders het team in het nadeel is.

De inschrijfformulieren zijn begin januari aan alle pupillen rondgemaild. Ook als je niet meedoet, willen we je toch vragen dit aan te geven op het gemailde formulier of een e-mail te sturen naar secretariaat @vvbergambacht.

Inschrijven kan tot 31 januari a.s.!

Met vriendelijke groet,

De Tentenkampcommissie:

Marleen Veerman, Helga de Bruin, Annemarie den Ouden, Patty Bosgieter en Tineke Hordijk