Per 1 januari verhoogt de regering de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 jaar naar 18 jaar. Wie onder de 18 jaar is, mag vanaf deze datum geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Naast sportkantines vallen daar dus ook de straat, het café, parken, buurthuizen, etc. onder.

Wat verandert er voor onze leden?

  • Vanaf 1 januari 2014 schenken wij geen alcohol aan leden of bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers kunnen daarom vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd weten van diegene die alcohol wil kopen.
  • Zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan, ongeacht de leeftijd.
  • Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.
  • De gemeente Bergambacht controleert de verenigingen of zij zich aan de wet houden. Onze vereniging kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden of bezoekers onder de 18 jaar.
  • Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen alcohol bij zich hebben (open of gesloten blikjes of flesjes) een boete krijgen. Zij hebben dan alcohol in bezit in een openbare ruimte en dat is strafbaar onder de 18 jaar.

Onze vereniging moet zich natuurlijk aan de wet en verordening houden en vertrouwen daarin op jullie medewerking.

Een verantwoord alcoholbeleid voeren kunnen namelijk niet alleen, dat doen we met z'n allen!