Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op MAANDAG 16 DECEMBER 2013 in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

1.    Opening door de voorzitter.

2.    In- en uitgaande stukken.

3.    Notulen van de ledenvergadering van maandag 17 december 2012.

4.    Secretarieel Jaarverslag seizoen 2012-2013.

5.    Financieel Jaarverslag seizoen 2012-2013.

6.    Verslag van de kascommissie en decharge bestuur financieel boekjaar 2012/2013.

7.    Benoeming van de kascommissie:
Aftredend en niet herkiesbaar; Bert Broere.
Herkiesbaar: Frank Mourits.

8.    Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar; Ton den Ouden (Penningmeester). Tussentijds afgetreden; Piet Schmidt (Hoofd JC)

Door het bestuur als kandidaat gesteld; Patrick Stuy (Bestuurslid/Hoofd JC) en Tineke Hordijk (Secretaris).

Het bestuur is samengesteld uit: voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester, hoofd TC en hoofd JC

9.    Benoeming commissies:

Jeugdcommissie: Patrick Stuy, Gerard van Hove, Peter Klip, Ton Treure, Nico Koppe en John van Ieperen.

Financiële commissie: Ton den Ouden, Feike Kleijnendorst, Diana v/d Heuvel en Richard Hogendoorn.

Secretariaatscommissie:Tineke Hordijk, Robert Graafland en Adri van Wijngaarden.

Technische commissie: Aart Zanen, Cees van Rees, Ronald Wagenaar en Dieks Potuyt.

Activiteitencommissie: vacant.

Kantinecommissie: Harry Molenberg, Jan van der Hek en Bep Toes.

Scheidsrechterscommissie: Robert Graafland, Aart van Rij en Nino Vugts.

Sponsorcommissie: André Bodegom, Dieks Potuyt, Myrna Spee-van Vliet en Angelo Koole.

Nieuwsbriefcommissie: Daniëlla Folkerts en Ellen Mey.

Websitecommissie: Henk ter Harmsel, Damy Straver en Erik Vermeulen.

Normen en Waardencommissie(voorheen Tuchtcommissie): Bert Broere, Marco Rook, Wim ter Harmsel en René ter Braak.

Vrijwilligerscommissie: Cor van Bergen Bravenboer en Rene ter Braak.

Park onderhoud: Arie van Driel.

Materiaal & Kleding: John van Herk.

Veld onderhoud: Jan van der Hek.

 

PAUZE – 10 minuten –

10.  Nieuwbouw kleedkamers, plannen verbouw clubgebouw, plannen 2de kunstgrasveld

11.  Begroting seizoen 2013-2014.

12.  Vaststelling contributies seizoen 2014-2015.

13.  Mededelingen.

14.  Rondvraag.

15.  Sluiting.

 

De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester, alsmede de begroting, liggen vanaf ca. 4 december 2013 ter inzage bij de secretaris en de penningmeester.

Kandidaatstellingen voor de activiteitencommissie kunnen tot 13 december 2013 bij het secretariaat worden ingediend (via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..