Graag willen we u een inkijkje geven in de resultaten van de sponsorcommissie.

Onze vereniging is een typisch dorpscluppie dat met zijn hele eigen(wijze) karakter wordt gerund door velen die er veel tijd en energie in stoppen. Het aantal vrijwilligers moet wel ver boven het landelijk gemiddelde liggen, wat zichtbaar is in de vele zaken die aangepakt worden om de toekomst van de vereniging te verbeteren en te waarborgen. Het meest recente bewijs hiervan is natuurlijk het vele werk dat is verricht door de mensen van de bouwcommissie voor de nieuwe prachtige kleedkamers. Echter, ook minder of onzichtbaar werk dat altijd weer op tijd is gedaan zoals het wassen van de kleding, draaien van de bar, regelen van vele competitie en vriendschappelijke wedstrijden, toernooien, enz. Dit zijn sprekende  voorbeelden die laten zien dat het fundament van deze club in hardbeton is gegoten waarop letterlijk en figuurlijk verder gebouwd worden kan.

Het werk van de sponsorcommissie is uiteindelijk minder onzichtbaar ondanks dat het zich redelijk “onder water” afspeelt.  Wij zijn een beetje de verkoopafdeling van de club en goeie deals maak je in alle stilte en niet in het volle licht. Het afgelopen jaar heeft met name in het teken gestaan van het proberen te ondersteunen in de bouw door middel van het verkrijgen van meer financiële armslag.

Ten tweede was daar de voorbereiding voor het jubileum om daarmee aan het begin van een nieuw seizoen een breed programma aan nieuwe tenues van bestaande en nieuwe sponsoren te presenteren. We mogen dan ook verheugd en een beetje trots mededelen dat nagenoeg alle bestaande sponsoren zich blijven binden aan de club en dat we er tevens nieuwe dynamische sponsoren bij gekregen hebben. Ik zeg bewust “krijgen” want het is een kwestie van gunnen in een minder gemakkelijke tijd en veel concurrentie op de loer.

Zo heeft Eetcafé ‘t Centrum zich naast de Meisjes A ook gebonden aan Zaterdag 3, Van Driel Transport sponsort de B1, Van Egmond Makelaardij de C3, Fred Lamberink & My Accessoires de E1, Marco (en Carla) Spiering Koper en Zinkwerken de F1, TVS Design heeft zijn contract verlengd en de F6 zal op de valreep aangekleed worden door Houdijk en Den Boer Grond-, Loonwerk & Verhuurbedrijf en ondergetekende steunt Zaterdag 2.  Daarbij mogen we melding maken van een nog hechtere en grotere overeenkomst met Oskam Schoenen en Sport. Naast de bestaande sponsoring hebben we Marcel en Ditty Oskam bereid gevonden de binnenkant van alle nieuwe kleedkamers te sponsoren. Gezien de omvang van het sponsorpakket dat Oskam voor zijn rekening neemt, wisten we dat er flink wat tijd in zou gaan zitten maar we zijn echt héél blij met de topkwaliteit die Oskam levert naast elftal en kleedkamersponsoring.  Ontzettend trots zijn we ook op Plus Van der Vlist waar Ernst en Mariëlle een duidelijk statement van ondersteuning maken naar de selecties. Net zo trots zijn we op Peet Borst en Van Driel die naast hun bestaande sponsoring een enorme impuls hebben gegeven aan de kleedkamers en ook aan de trainingspakken. Als eindresultaat mogen we dan ook noteren dat de volledige jeugdafdeling nieuwe trainingspakken tegemoet kan zien.
- D, E, F jeugd en de selectie van Plus Van der Vlist
- A,B, C jeugd en de Meisjes A van Peet Borst Banden en Van Driel Transport
- Zaterdag  1, 2 en 3 selecties trainingspakken en tassen van Plus Van der Vlist, Bezemer Bouw, Eetcafé ‘t Centrum en Adeon Technologies B.V., helemaal uit het verre Breda.
We hebben het hier nog niet eens over de bouwsponsoren maar die vindt u inmiddels ook terug op het grote doek achter het eerste veld.

Nou zou het zomaar kunnen dat ik een naam vergeten ben, maar we gaan via deze weg een nieuw item starten genaamd “Sponsor in de Spits” waar we onze gulle sponsoren steeds apart aan u gaan voorstellen. Een naam die ik hierbij toch maar eens niet zou willen  vergeten is de naam van Leen Cees van Driel, onze vorige voorzitter. Onder zijn leiding zijn enkele jaren geleden een aantal processen in gang gezet voor de nieuwbouw maar ook voor de keuze van de vereniging voor een aanzet om het voetbalniveau op een hoger plan te brengen. Natuurlijk heeft hij dat niet alleen gedaan, maar hij heeft hiervoor wel vaak een prijs moeten betalen. Niet door iedereen begrepen heeft hij vele obstakels op zijn pad gevonden maar zich niet van het punt op de horizon laten afleiden. Als de sponsorcommissie van de inmiddels zaterdagclub vervolgens bij hem aanklopt, dan wil ik graag met u delen dat we daar geen oud voorzitter treffen die terugkijkt op zijn eigen periode. Integendeel, het gesprek ging alleen maar over de toekomst. We treffen een clubman barstensvol met ideeën voor de club over een breed skala aan onderwerpen. Bevlogen, open, luisterend en steun biedend en als bestaand sponsor samen met zakenvriend Peet Borst echt een enorme injectie gevend aan de nieuwbouw.

Wat ik er mee duidelijk wil maken is dat we allemaal mensen zijn van vlees en bloed. We maken allemaal fouten. Dat was vroeger zo en dat zal zo blijven. Wel zou ik een lans willen breken om een beetje begripvoller met elkaar om te blijven gaan, want een ieder heeft de beste bedoelingen. Van bestuur tot ja, zelfs de sponsorcommissie, maar met name al die belangrijke mensen daartussenin. Onze kinderen zien wat we doen, hoe we het doen en met een beetje geluk doen ze het ons straks na. We moeten het met elkaar doen en we kunnen het met elkaar doen vanaf dat eerder genoemde hardbetonnen fundament dat mede is gelegd door mensen als Leen Cees.

Allemaal een succesvol, sportief en gezond seizoen gewenst!
Namens de sponsorcommissie
André Bodegom