Afgelopen zaterdag bereikte ons het trieste bericht dat op 59-jarige leeftijd Kees Roosendaal na een ziekbed is overleden.

Als oud jeugdcommissie voorzitter, commissielid sponsorcommissie en bestuurslid heeft Kees veel voor onze vereniging betekend. Wij zijn hem hiervoor natuurlijk bijzonder dankbaar. Zijn zoons Bram & Joost zijn ook actief op onze voetbalvereniging. Wij wensen hen en alle nabestaanden veel sterkte met het verlies van Kees.

De rouwkaart van Kees is hieronder te zien.