Locatie: Buiten de Veerpoort, Schoonhoven
Programma: Aanvang 19.00 uur - Start 19.30 uur
Inschrijfgeld: € 20,- per koppel of € 10,- individueel (incl. koffie en snacks en 1 consumptie)
Rabobank: NL53 RABO 0307 3185 75 t.n.v. MCM Zwijnenburg-van Vliet, Bergambacht
Vermeld a.u.b. "Klaverjas" en de naam/namen van de speler(s).
Aanmelding: Wanneer uw inschrijfgeld ontvangen is, bent u definitief ingeschreven
Verloting: Tussendoor zullen er loten verkocht worden à € 1,-- voor een loterij met prachtige prijzen.
Ons motto: We spelen voor de gezelligheid!!! - Spelen is belangrijker dan Winnen
Vragen: Ineke Zwijnenburg (06- 23703750)